Zaprawy

Zaprawy

Zaprawy

Celem robienia zaprawy okazuje się łączenie poszczególnych części murowych. Jest to podstawowa rola zaprawy. Po to jest ona wykonywana, ażeby wygładzona została powierzchnia wsporna, a zatem możliwe jest przekazywanie w ten sposób obciążeń oddziałujących bezpośrednio na mur. Tym samym ściana zyskuje dużo większą szczelność. Występuje kilka charakterystycznych rodzajów zapraw. Wśród nich można wyróżnić między innymi zaprawę cementową. Stanowi ona spoiwo, jakie jest cementem albo hutniczym albo tak zwanym portlandzkim. Jego nadrzędną właściwością jest właściwa przyczepność, spora wytrzymałość oraz słaba urabialność. Do tego zaprawa tego typu ma niewielką nasiąkliwość. Jeżeli chodzi o użytkowanie takiej zaprawy, to jest ona idealna do murowania ścian mocno przeciążonych, które cechuje dużo obciążenie.

Ogólnie w zakresie murowania obiektów, wykorzystywana jest zaprawa cementowa. Odznacza się ona wysoką jakością oraz dobrą wytrzymałością. Kolejny rodzaj spoiwa łączącego to zaprawa cementowo-wapienna. Jest to spoiwo, jakie łączy w sobie cement oraz wapń. Jego nadrzędną rolą jest duża wytrzymałość, świetne warunki wiązania oraz utwardzenie. Do tego warto również wspomnieć, iż wiąże się z dobrą urabialnością. To jest zasługa zastosowania wapna, jakie ową urabialność polepsza. Musimy też pamiętać, że w przypadku zaprawy cementowo-wapiennej jest dokładnie takie samo zastosowanie jak przy zaprawie cementowej. Z kolei gdy mowa o murowaniu ścian obiektów, to najczęściej wybiera się zaprawy gipsowe oraz gipsowo-wapienne.

Są one często wykorzystywane do murowania ścian działowych, jakie robione są z elementów gipsowych. Kolejny rodzaj to zaprawy ciepłe czyli inaczej ciepłochłonne. Ich cechą jest lekkość. Są robione z wykorzystaniem delikatnego kruszywa o dość lekkiej konstrukcji. Można w tym przypadku mówić o keramzycie, paleniskowym oraz granulowanym żużlu. Wszystkie one mają specyficzne uziarnienie, jakie wynosi do czterech milimetrów.

Ponadto jest to bardzo dobry wariant w zakresie ulepszenia termoizolacyjności murów. Warto pamiętać, że to, aby zaprawa należycie spełniała swoje role powinno być uzależnione w głównej mierze od tego, w jaki sposób ona zostanie przygotowana. I tak warto mieć na względzie zwłaszcza ręcznie czy też mechanicznie przygotowane zaprawy. Istotne jest dozowanie ich składników pod względem rozmaitych parametrów technicznych, jakie w tej materii się wyszczególnia.

Mowa między innymi o dozowaniu wagowym, objętościowym a także wagowo-objętościowym. I tak wagowe dozowanie określa się jako najbardziej precyzyjne, z kolei objętościowe jako w pełni komfortowe. Wagowo-objętościowe jest natomiast rozwiązaniem optymalnym. Jeszcze jedna kwestia to to, aby właściwie podczas przygotowywania zaprawy móc wymieszać składniki. Na pierwszy rzut mają iść składniki suche, z kolei później dodawana jest woda. To, w jaki sposób przeniesiemy zaprawę w miejsce placu budowy powinno być z kolei uzależnione od tego, jaki sprzęt do tego rodzaju prac posiadamy.

Mowa tu o taczkach, pompach do podawania zaprawy, japonkach czy też budowlanym żurawiu. Ponadto istotne jest, aby nie przesadzić z ilością przyrządzanej zaprawy. Nie powinna ona być większa niż ilość, jaką będziemy w stanie wykorzystać jeszcze tego samego dnia roboczego. A zatem w tym aspekcie wyróżnia się pewne określone przedziały czasowe, przez co rozumie się osiem godzin przy zaprawie wapiennej, pięć godzin przy zaprawie cementowo-wapiennej, dwie godziny dla zaprawy cementowej, pół godziny dla zaprawy wapienno-gipsowej oraz zaledwie pięć minut przy zaprawie czysto gipsowej.

Wpis zawdzięczamy